Pełen pakiet możliwości

11 faxemail

Agencje marketingowe świadczą swoim zleceniodawcom różnego rodzaju usługi. Wszystko zależy wyłącznie od ich sprofilowania. Na rynku spotkać można bowiem wiele takich agencji, jednakże każda z nich może zajmować się innym obszarem zainteresowań.

Przykładowo jedne mogą przygotowywać kampanie reklamowe oraz podejmować szereg czynności z nimi związanych, a inne skupiać się wyłącznie na kwestiach strategicznych lub wizerunkowych. W związku z taką rozbieżnością w świadczeniu usług pojawiły się agencje typu full service. Mają one ogromne znaczenie dla klientów. Mogą one bowiem świadczyć jednocześnie usługi z zakresu analizy produktu, rynku jego zbytu, strategii marketingowych, kanałów dystrybucji i promocji towaru, sformułowania planu kampanii reklamowej oraz jego przeprowadzenia, badań mass mediów, współpracy z działem marketingu zleceniodawcy, technicznym przygotowaniu materiałów promocyjnych itp. Takie agencje mają oczywiście swoje dobre i złe strony. Zaletą jest z pewnością zakres usług świadczony przez jedną firmę, przez co przedsiębiorca nie musi szukać już innych agencji.

Wadą jest jednak to, że tego rodzaju firmy to często spory wydatek dla zleceniodawcy.

Agencje full service

11 kontakt