Rola aktywizacji

11 faxemail

witryny stojące

Aktywizacja sprzedaży jest obecnie najprężniej rozwijającą się częścią marketingu. Jest to proces opanowany do perfekcji przez agencje marketingowe. Aktywizacja sprzedaży polega na informowaniu, przekonywaniu oraz skłanianiu potencjalnego konsumenta do nabycia jakiegoś produktu.

Pierwsza część tego procesu dotyczy etapu, w którym klient dowiaduje się cennych wiadomości na temat promowanego towaru. Wyszczególnione są tu jego wszystkie zalety. Druga część odnosi się już do przekonywania konsumenta o wszelkich niezwykłych cechach produktu. Zazwyczaj odnosi się do jego potrzeb. Na tym etapie klient zaczyna odczuwać potrzebę nabycia produktu. Dzięki tej czynności jego życie lub dotychczasowa rzeczywistość mogą stać się łatwiejsze.

Dany produkt ma mu pomóc w codziennych obowiązkach czy podstawowych czynnościach. Ostatni etap to już nakłonienie konsumenta do zakupienia promowanego towaru. Aktywizacja sprzedaży ma zatem na celu zwiększenie popytu jakiegoś produktu. Na ten proces składa się nie tylko reklama i promocja, ale również samo opakowanie towaru czy kształtowanie jego renomy.

http://clevair.pl/oferta/

Aktywizacja sprzedaży

11 kontakt