Marketing w prasie

11 faxemail

Miłośnicy każdej dziedziny życia mogą dziś zakupić czasopismo związane z ich upodobaniami. Podobnie jest z tymi, dla których to właśnie marketing stanowi źródło pasji i rozrywki. Na rynku polskim istnieje kilka tytułów, o których warto wspomnieć. Należy jednak zaznaczyć, iż jest ich stosunkowo niewiele. Jest to przykry fakt biorąc pod uwagę to, że na rynku prasowym w innych dziedzinach pojawia się o wiele bardziej różnorodny wybór.

Pierwsze pismo, o którym należy wspomnieć to periodyk pod tytułem „Management”. Jest to czasopismo prezentujące publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Na rynku polskim ukazuje się od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego roku. Warto również wspomnieć, że w każdym roku ukazują się dwa wydania w języku angielskim. Tematyka nie jest tajemnicą, ponieważ magazyn skupia się przede wszystkim wokół zarządzania zasobami ludzkimi, finansami oraz wokół szeroko pojętego marketingu (także regionalnego). Ważnym tytułem na rynku polskim jest także miesięcznik (wydawany od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku pod tytułem „Marketing i Rynek”. Magazyn skierowany jest w tym przypadku do osób, które zajmują się stricte marketingiem. Jego czytelnicy to również studenci studiujący na wyższych uczelniach.

Można byłoby wymienić jeszcze kilka tytułów związanych z marketingiem, jednak w gruncie rzeczy nie ukazuje się ich tak wiele. Warto jednak zaznaczyć, iż fakt ten wiąże się z pewnością ze specjalizacją tej dziedziny. Nie ma potrzeby wydawania kolejnych tytułów, ponieważ ich ilość akurat dla tej kategorii jest wystarczająca.

www.banery.waw.pl

Marketing w pigułce

11 kontakt