Marketing

11 faxemail

praca dolnośląskie

Marketing jest szerokim pojęciem, którego próby zdefiniowania sięgają już lat 40. XX wieku. Zazwyczaj ogranicza się go jednak do stwierdzenie, że jest to aktywny handel, w którego centrum znajduje się przede wszystkim klient. W marketingu jest to bardzo istotne i podstawowe założenie, które dyktuje wszelkie dalsze kroki podejmowane w celu promocji jakiegoś produktu lub wszczęcia starań o wzrost jego sprzedaży.

Marketing jest zatem nierozerwalnym segmentem udanego biznesu. W jego ramach kryją się bowiem wszelkie badania dotyczące odnajdowania i oceniania potrzeb konsumenckich, umiejętnego wykorzystywania wiedzy na ten temat, opracowywania strategii dystrybucji jakiegoś produktu, poszukiwania kanałów oraz najlepszych sposobów jego promocji czy też zapewniania ciągłości funkcjonowania, a także zysku firmie, która podejmuję próbę wprowadzenia do obiegu jakiegoś towaru.

Dzięki marketingowym badaniom, analizom i spostrzeżeniom lepiej zna się konsumenckie potrzeby potencjalnych nabywców, a co za tym idzie jest większe prawdopodobieństwo, że przy odpowiednio zastosowanych chwytach, kupią oni jakiś produkt.

kliknij aby zobaczyć ulotki reklamowe warszawa

Czym jest marketing

11 kontakt