Niebezpieczeństwa dla handlu

11 faxemail

Agencja marketingowa podejmując szereg różnego rodzaju działań zmierzających do wzrostu sprzedaży jakiegoś produktu musi mieć na uwadze wiele aspektów, które mogą zaszkodzić jej wstępnym założeniom. W życiu może bowiem okazać się, że nie wszystko musi iść zgodnie z planem.

Na co muszą zatem w szczególności uważać specjaliści pracujący w agencjach marketingowych? Chodzi tutaj zwłaszcza o czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, zmieniające się często proporcjonalnie do wszelakich zawirowań na sytuacji rynkowej, która bez wątpienia jest bardzo dynamiczna.

W skład grupy stwarzającej takie ryzyko można zaliczyć m.in. wszelkie konkurencyjne działania, warunki polityczno-prawne, popyt produktu, ogólne zasady zarządzania oraz organizacji przedsiębiorstwem, realne możliwości oraz założenia przedsiębiorstwa, stan technologiczny, warunki społeczne czy też aktualny stan ekonomiczny. W obszarach tych dziedzin może wydarzyć się bowiem wiele działań i rozwiązań, kluczowych dla powodzenia i strategii dalszych działań marketingowych.

Działalność marketingowa, a czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

11 kontakt