Nieoceniona rola reklamy

11 faxemail

Efektywność i skuteczność reklamy zależy często od kanałów jej dystrybucji. Z takiej prawdy doskonale zdają sobie sprawę specjaliści pracujący w agencjach marketingowych. Podczas przygotowywania strategii ostatecznie decydują się oni zatem na sposób promowania jakiegoś produktu.

W tym celu mogą oni korzystać z kilku podstawowych kanałów. Należy do nich m.in. Internet, telewizja, prasa, radio, banery i ulotki reklamowe czy reklama mobilna. Do najszerszego grona odbiorców trafiają oczywiście pierwsze cztery wymienione tutaj propozycje. Korzysta z nich bowiem najwięcej potencjalnych klientów. Z tego względu reklamy przygotowane do takich kanałów muszą umiejętnie oddziaływać na odbiorcę. Ich przekaz musi być przejrzysty i dobrze skonstruowany.

Ponadto muszą się one zdecydowanie wyróżniać z tłumu, aby nie zginąć niezauważonymi w gąszczu innych reklam. Komunikat musi być tutaj mocno perswazyjny, najlepiej aby w najprostszy sposób przekazywał on również zgodne z prawdą informacje o produkcie.

Kanały dystrybucji reklamy

11 kontakt