Zadania marketingu

11 faxemail

plakaty druk mijaldruk.com.pl/druk-wielkoformatowy/druk-papierow-plakatow/

Wszelkie działania marketingowe podzielone są na cztery podstawowe kategorie. W ich skład wchodzi cena, produkt, dystrybucja oraz promocja. Razem tworzą one tzw. marketing mix.

Pierwsza kategoria, którą jest cena, to nic innego jak pieniężna wartość produktu zaakceptowana przez nabywcę, a przynosząca zysk jego producentowi. Przedsiębiorcy, chcąc wprowadzić na rynek jakiś towar, często decydują się na obniżenie ceny towaru, w taki sposób, że jest ona mniejsza niż koszty samego wytwarzania. Takie zjawisko nazywa się dumpingiem. Stosuje się je w celu wypróbowania nowego towaru przez nabywców i wytworzeniu w nich poczucia przywiązania do niego.

Druga kategoria dotyczy już samego produktu. Pod jego pojęciem kryje się nie tylko materialne dobro, ale także wszystko to, co może być oferowane na rynku tj. usługa, organizacja czy miejsce. Dystrybucja obejmuje z kolei pokonywanie wszelkich przeszkód (czasowych, przestrzennych, asortymentowych) jakie dzielą płaszczyznę produkcji od tej konsumpcyjnej. Promocja natomiast to sposób oddziaływania na klientów i przekazywania im informacji o produkcie.

balony reklamowe taniegadzety.pl/71-balony-reklamowe

Marketing mix

11 kontakt