Marketingowe zawirowania

11 faxemail

W marketingu rozróżnia się zazwyczaj dwie strategie. Zalicza się do nich metodę „pull”, a także „push”. Pierwsza odnosi się do bezpośredniego oddziaływania na nabywcę. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju działań reklamowych potencjalny konsument jest atakowany wszelakimi informacjami na temat jakiegoś produktu bądź usługi. Odbiorca tego rodzaju perswazyjnego komunikatu nie ma możliwości samodzielnego podjęcia decyzji czy chce, aby oglądać lub słuchać danego przekazu, czy też nie. Idealnym przykładem takiej strategii są banery reklamowe.

Druga metoda odnosi się z kolei do wzbudzania u potencjalnego konsumenta samoistnej chęci zapoznania się z promocyjnym komunikatem. Klient czuje potrzebę zobaczenia danej reklamy lub usłyszenia jakiegoś komunikatu. Wszystko odbywa się tutaj na zasadzie własnej, nieprzymuszonej woli. Doskonałym przykładem tego rodzaju strategii jest newsletter. Użytkownik samodzielnie wyraża tutaj chęć otrzymywania materiałów informacyjnych.

Dobrowolnie podaje on wszelkie dane umożliwiające taki przekaz i korzysta z tego rodzaju usługi.

Strategia „pull” i „push”

11 kontakt