Konsument i jego rola w handlu

11 faxemail

skanery 3d

System marketingu opiera się na jednym podstawowym założeniu. Jest to styl myślenia, który zmierza do dostarczenia konsumentowi tego, czego akurat potrzebuje. Oferowany mu produkt musi zostać mu przedstawiony w odpowiedniej otocze oraz cenie. W przeciwnym razie potencjalny klient w ogóle się nim nie zainteresuje.

W centrum systemu marketingowego znajduje się zatem konsument z jego wszelkimi potrzebami. Dzięki ich znajomości jest się w stanie określić strategię podawania mu produktu, który wywoła w nim potrzebę jego nabycia. Na system marketingowy składają się zatem wszelkie elementy, które mają pomóc pobudzić u nabywców takie odczucia. Chodzi tutaj przede wszystkim o politykę cen, produkcji, dystrybucji i aktywizację sprzedaży. Zanim jednak przejdzie się do tych czynności warto przeprowadzić badania marketingowe, które w rzeczowy sposób ustalą grupę docelową promowanego produktu oraz ich oczekiwania względem niego.

Agencje marketingowe korzystają często z pełnego wachlarza możliwości tego systemu. Dzięki temu znają one wszelkie potrzeby klientów i mogą wykorzystać je w celu obrania odpowiedniej strategii promocyjnej.

http://afisz-reklamy.pl

System marketingu

11 kontakt